Thema’s en methodes

“Gedanke ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind Blind.” – Kant 

Mijn onderzoek gaat over moraal, markt en overheid. Ik heb drie onderzoekslijnen:

  1. Systeemvragen over het kapitalisme en de manier waarop wij de openbare orde inrichten met instituties: Werkt onze economie wel naar behoren? Hebben we wel de goede opvatting van innovatie?
  2. Ik houd me ook bezig met organisaties: Hoe kun je een organisatie zo in elkaar zetten dat er morele verantwoordelijkheid wordt genomen door medewerkers? Wat is goed management? Hoe kunnen we de bestaande spanningen tussen management en professionals begrijpen?
  3. Vragen over moreel leiderschap. Hoe interessant het ook is om systeemvragen te stellen, de mens is ook een individu dat zelf een verschil kan maken. Ik doe onderzoek naar manieren om het nemen van verantwoordelijkheid te stimuleren. 

Bovenstaande vragen kun je op verschillende manieren uitwerken. Ik heb eigenlijk drie motieven in mijn benadering van onderzoeksvragen.  

  1. De traditie van filosofie en sociologie inspireren mijn werk. Als ik bijvoorbeeld schrijf over management, dan grijp ik terug op het baanbrekende onderzoek van Max Weber.
  2. Empirisch onderzoek verricht ik ook. Nogal wat ethici en filosofen werken zuiver theoretisch maar mijn wetenschapsideaal is om theorie met feiten te combineren.
  3. Mijn onderzoekswerk ligt dichtbij de praktijk van economie en beleid. Ik probeer mensen uit de praktijk te betrekken bij mijn onderzoek vanaf de vraagarticulatie tot en met de implementatie van de resultaten.