Ondermijning en huizen

De markt voor woningen en bedrijfspanden is groot en trekt ook een forse groep mensen aan die opereert in het criminele circuit. De verhuurmakelaardij vormt in het bijzonder een kwetsbaar onderdeel van de gehele onroerendgoedmarkt, omdat daar veel crimineel geld in rondgaat en ook de nodige dekmantel-constructies bestaan. De morele uitdaging voor de verhuurmakelaardij speelt in grote steden en zeker ook in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Als onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam willen wij de Politie Rotterdam en de Gemeente Rotterdam helpen om de regionale verhuurmakelaardij moreel in kaart te brengen. Hoewel er een duidelijke groep malafide verhuurmakelaars lijkt te zijn, zet dit onderzoek eerder in op de bonafide groep (die de regels volgt) en probeert hen te motiveren om nóg een extra stapje richting een ‘goed bedrijfsmodel’ te zetten. Daar zou behoefte aan moeten bestaan want mogelijk boetes, imagoschade en risico’s zijn groot wanneer verhuurmakelaars toch verzeild raken in het criminele circuit.