Bio & contact

Welkom op mijn site. Ik ben empirisch filosoof. Mijn onderzoek gaat over moraal in het bedrijfsleven en overheidsbeleid. Soms denken mensen dat moraal over meningen gaat, een misverstand. Ik verricht onderzoek naar wat mensen ‘echt’ vinden over goed en slecht, nastrevenswaardig en afkeurenswaardig. Filosofen zijn conceptueel geïnteresseerd in moraal. Ik kijk liever hoe moraal echt werkt, juist ook de vrije markteconomie. Als je dat doet ontdek je meteen het belang van instituties en cultuur. Moraal mag dan een eigen bereik zijn, zij is ingebed in organisaties, markten en ook ons eigen zelf. Dat maakt ethiek voor mij ook een interdisciplinair vakgebied. Nieuwsgierig? Luister hier naar een podcast waarin ik over markt en moraal vertel, of bekijk dit YouTube-interview over bedrijfsethiek. Als je geïnteresseerd bent in mijn wetenschappelijke werk kun je beter direct door naar mijn artikelen, bijvoorbeeld deze.

Ik heb ook een stevige interesse in het werk van Aristoteles, Hegel en Spengler. Als je een indruk wilt krijgen van hun denken en hoe ik dat benader, lees dan Het Goede Leven en de Vrije Markt, dat ik schreef met Ad Verbrugge en Govert Buijs. We wonnen de Socrates Wisselbeker voor beste filosofieboek van 2019!

Momenteel werk ik als lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam en als universitair docent maatschappelijk bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Ik schreef recent een artikel ‘Waartoe is de hogeschool op aarde?‘ waarin ik mijn visie op onderzoek in het hoger onderwijs schets. Op de HR houd ik me vooral bezig met bedrijfsethiek. Ik onderzoek bijvoorbeeld hoe we morele organisaties kunnen vormgeven? Wat maakt het dat bepaalde organisaties moreel sterk zijn? Hoe wordt daar omgegaan met problemen en dilemma’s? Zie hier mijn lectorale rede op YouTube.

Binnen de bestuurskunde houd ik me bezig met sociale en morele vragen, onder andere over de huizenmarkt in Nederland en het taalbeleid in het hoger onderwijs. Bestuurskunde gaat over de inrichting van de openbare orde. Ik focus op de grondlijnen: wat is het verschil tussen management en besturen? Wat is de verhouding tussen markt en overheid? Hoe kunnen we in Nederland verstandiger omspringen met het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden?

Jelle van Baardewijk

Ik ben ook betrokken bij de Centrum Èthos aan de Vrije Universiteit. Dat is een vakgroep binnen de faculteit wijsbegeerte waar publieksfilosofie wordt beoefend. Daar ben ik gepromoveerd op een proefschrift over de grondlijnen van een “goede business school”.

Ik voer filosofische gesprekken op het YouTube programma De Nieuwe Wereld. Het motto van dat programma luidt  ‘verdiepende gesprekken in een tijd van verandering’. Mijn gasten zijn wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en schrijvers. Meestal gaan mijn gesprekken over de grenzen van de markt, sociale en politieke geschiedenis, en goed ondernemerschap.

Neem contact op als je met vergelijkbare dingen bezig bent. Uiteraard kun je ook mailen voor lezingen en onderzoeksplannen over ethiek.

Twitter: @cultuurfilosoof

Mailen: j.j.van.baardewijk[at]vu.nl

Onafhankelijkheid financiële sector

Betekenis van vrijheid

Podcast over corona

Markt en moraal: een podcast!

Willem Elsschot en bedrijfsethiek

De toeslagenaffaire geanalyseerd