Morele scan

Ik doe onderzoek naar moraal in organisaties. Hoe denken medewerkers over goed en slecht, over wat nastrevenswaardig of juist afkeurenswaardig is? Welke redenen geven zij voor hun gedrag? Wat verstaan zij onder rechtvaardigheid? Ik onderzoek dergelijke vragen op een empirische manier. Zo help ik organisaties om morele dilemma’s die op de werkvloer voelbaar zijn boven tafel te krijgen.

Een morele scan bestaat uit een reeks interviews met medewerkers en een parallel Q-onderzoek. Zo kom ik tot wetenschappelijk onderbouwde inzichten over de manier waarop mensen moreel gesproken in het leven staan. In gesprek met de opdrachtgever formuleer ik vervolgens een stappenplan om de resultaten van het onderzoek ook te vertalen naar verbeterpunten.

Als empirisch werkend filosoof geloof ik niet in ‘de’ morele waarheid, maar wel in het belang om de wereld te verbeteren. Een morele scan kan confronterend zijn maar is met goed overleg erg handig om stapjes vooruit te zetten in de manier waarop mensen werken. Het verschilt erg per organisatie welke problematiek er speelt. Zo speelt in de financiële wereld vaak dat er wat te weinig moreel bewustzijn bestaat onder medewerkers en denkt men al snel dat alle moraal via wet en regelgeving is gewaarborgd. In de publieke sector speelt een heel andere dynamiek en wordt juist weleens te veel verwacht van het leven. Een morele scan kan helpen om hier het verstandige midden te vinden, tussen amoreel denken (‘het zit wel goed met onze ethiek want wij volgen de regels’) en moralistisch denken (‘alles moet anders’).   

En wat verkiest ge, vroeg ik:

zult gij het onderzoek leiden

of zal ik het leiden?     

Socrates