Waartoe is de Universiteit op Aarde? (2014)

Waartoe is de Universiteit op Aarde

De universiteit is in de achterliggende jaren ingrijpend veranderd. Er zijn veel meer studenten dan in het verleden, wetenschap heeft een meer internationaal en specialistisch karakter gekregen, onderwijs lijkt minder belangrijk te zijn dan onderzoek en de competitie om geld is groot. In 2014 maakt ik een boek met Ad Verbrugge waarin we artikelen bundelde van wetenschappers en bestuurders over de vraag ‘waartoe is de universiteit op aarde?’. De bundel geeft een aardig overzicht over het debat in 2014 en is (helaas) nog steeds relevant. In het huidige debat ligt er veel nadruk op de tekortschietende financiering van de universiteit. Ik heb mijn twijfels bij die kritiek en denk dat de overheid ook moet nadenken over de kwalitatieve inrichting van het onderwijs en onderzoek.

(1) Ik denk dat de universiteit veel te internationaal opereert en ook ten onrechte de Engelse taal laat domineren. Ik licht dit verder toe in deze radio-uitzending.
(2) Het is tijd voor een beter samenspel tussen hogeschool en universiteit. Daarover schreef ik dit artikel.

Waartoe is de Universiteit op Aarde? (2014)
« Terug naar overzicht