Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen voor internationale productieketen

Als bedrijfsethicus word ik relatief vaak gevraagd over morele misstanden in internationale productieketens. In deze opinie in het FD geef ik een korte samenvatting van mijn standpunten. Graag vul ik daar nog op aan: als je in het buitenland kunt werken naar lagere eisen dan in Nederland (bijvoorbeeld lagere milieunormen) dan geldt geen ‘when in Rome do as the Romans do’ maar moet je zoveel mogelijk proberen Nederlandse maatstaven te handhaven. De basisregel luidt: behalve als duidelijk is dat men in het buitenland ook lagere normen zou volgen als ze even rijk zouden zijn als Nederland, mag je akkoord gaan met bepaalde lagere eisen. Er zijn echter no go’s zoals kinderarbeid en zware milieuvervuiling.

FD-over-ketenverantwoordelijkheid

Download de pdf

Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen voor internationale productieketen
« Terug naar overzicht